Vår story

Att göra rätt måste vara enkelt!
Att ta medvetna, hållbara beslut ska underlätta vardagen – inte tvärtom.
Med Envivo blir ditt arbete lättare, mer flexibelt och hållbarare.

I en värld där vi människor blir allt mer medvetna om världens ändlighet är hållbarhet, cirkularitet och genomtänkta val viktigt ur många perspektiv. Problemet är att det tenderar att få oss människor att känna oss begränsade, hämmade och att vi betalar ett högt personligt pris

Därför tror vi på Envivo att för att göra skillnad på riktigt måste vi befria människor snarare än att begränsa dem. Ge oss utrymme, förutsättningar och rätt miljö så kommer vi genom nya idéer och möten skapa fler och mer långsiktiga lösningar för vår gemensamma framtid.

Vi gör det enkelt att göra bra saker.

Med kunskap och övertygelse befriar vi människor, möbler, rum och tankar från begränsningar så att de kan nå sin fulla potential – och tillsammans skapar vi ännu fler och stora idéer.