Offert

Livslängdsbonus

Tillsammans befriar och syresätter vi kontorsinredning samtidigt som vi räddar världen. Och det ska såklart löna sig – därför ger vi våra partners en Livslängdsbonus.

Främsta orsaken till att företag byter ut möbler är att man antingen vuxit, krympt eller flyttat – eller att arbetssättet förändrats och att behovet ser annorlunda ut.
Idag är snittlängden för användandet av inredning ca fyra år, trots att den verkliga livslängden är 12–20 år.
Det är resursslöseri, ekonomiskt vansinne och måste självklart få ett stopp nu. Därför får alla våra kunder Livslängdsbonus.
Det är helt enkelt en bonus som kvitteras ut när avtalsperioden löpt ut och inredningen återlämnas. Eftersom kontorsinredning har en lång livslängd fördelar vi kostnaden över en längre tid och låter flera dela på den.

Livslängdsbonusens storlek beror på hur smarta val som gjorts vid “inköpet”. 

Exempel 1

Företaget A köper in 25 nya arbetsstationer, kompletta med skrivbord, stol och hurts. Allt ergonomiskt genomtänkt, i hållbara material och klassiska färger.
Det är inredning som är gedigen, populär och lätt att cirkulera vidare till andra partners när avtalsperioden löpt ut och därför kan Företag A sannolikt kvittera ut en Livslängdsbonus motsvarande 50% av hela kostnaden.

Exempel 2

Företag B köper också in 25 nya arbetsstationer, kompletta med skrivbord, stol och hurts. Här har man valt Årets färg (orange), och även om hurtsen är klassisk är kontorsstolen till stora delar gjord i plysch och skrivbordet platsbyggt i sten.
Den här inredningen är inte lika lätt att cirkulera vidare till andra företag och därför blir Livslängdsbonusen mycket lägre.

o

Välkommen till Envivo!

Vi skapar Det Cirkulära kontoret. En plattform som garanterar att vi kan fortsätta inreda våra kontor på det allra bästa, mest flexibla och ekonomiska sätt. Och ju fler vi är desto starkare blir vi – därför är just du varmt välkommen att hänga med på vår resa.

Kontakta oss