Freecycle

Freecycle är vår arbetsmodell som vi utgår från när vi jobbar med våra kunder. Här ser vi över behov, upptäcker möjligheter och sätter planen för hur vi på smartast vis kan skapa de allra bästa förutsättningarna för kontor, människor och miljön.

1. Inventera

Här går vi igenom befintliga produkter. Vi ser över allt från skick, ursprung och ålder till hur de används.

Vi inventerar även ert kommande behov. Hur ser er arbetsmiljö ut kopplat till inredning, på vilket sätt har ni arbetat hittills och hur ska ert arbetssätt se ut framöver.

I den här fasen går vi igenom användningsgrad och skapar en digital tvilling av era lokaler och er inredning.
När nuläge och önskat läge är fastslaget tar vi fram ett förslag för att skapa Det cirkulära kontoret. En lösning som bygger på hållbara val, flexibla lösningar och oslagbar ekonomi.

2. Optimera

I den här fasen implementerar vi Det cirkulära kontoret utifrån de planer och ritningar som tagits fram.

Befintliga produkter som inte längre ska användas flyttas till vår depå och vi plockar in den nya inredningen. Med hjälp av arkitekter och designers inreder vi ert kontor för att skapa bästa möjliga arbetsmiljö utifrån ert befintliga behov.
 Oavsett om det är helt nya möbler från någon av våra leverantörer eller om det är återanvänd inredning från vår depå garanterar vi högsta hållbarhet och spårbarhet.

De produkter som flyttas till vår depå antingen återanvänds av andra kunder eller återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

3. Analysera

Vår datainsamling är en avgörande faktor för att skapa Det cirkulära kontoret.

Med hjälp av data kan vi analysera och säkerställa att den inredningslösning du har driver och utvecklar er verksamhet på bästa sätt – samtidigt som den minskar er klimatpåverkan.

En del i den analysen är den Hållbarhetsbelysning som visar på vilket sätt er lösning driver mot de globala hållbarhetsmålen.

Här upptäcker vi även vilka eventuella kompletteringar vi ska göra för att optimera lösningen.