Offert

Byggnations Design

Yta: 320 m²
Adress: Smedstorpsvägen, Örebro
Verksamhet: ”Byggnation precis som du vill ha det.”
Arkitekt: Marie Oscarsson, Mom Designstudio AB

ByggnationsDesign tog hjälp av Kinnarps i Örebro för att bygga om och inreda sitt nya huvudkontor. Arkitekt Marie Oscarsson från Mom Designstudio kopplades in tillsammans skapade man ett nytt kontor i unika gamla butikslokaler. Envivo kompletterade projektet genom att ta hand om möbler som inte längre behövdes och gav samtidigt möjligheten till en mer flexibel lösning för Byggnations Design. Verksamheten ska vidareutvecklas och samarbetspartners ska flytta in i lokalen. Då behövs möjlighet att justera inredning utifrån behov av förändringar. Möblerna till projektet var kundens befintliga och kompletterades med inredning från Kinnarps i Örebro.

-3,3 ton CO₂-utsläpp jämfört med en investering i nya möbler.
-2 ton CO₂-waste genom de möbler kund som inte längre används och som Envivo kan använda till andra kunder.

Projektet

Mom fick i uppdrag av Kinnarps i Örebro att skapa ett nytt kontor åt Byggnationsdesign i Örebro. Företaget hade köpt en gammal butikslokal som skulle byggas om. Huset hade en ursprungligt fin retrokänsla med panel i taket och stora fönster i teak. Känslan förstärktes bland annat genom en kaklad sittbänk som löper genom tre rum. Nya glaspartier sattes in som avdelare för konferensrum och kontorsplatser, samtidigt som vissa delar byggdes om för att lokalerna skulle bli mer ändamålsenliga och för att skapa ett mysigt och stiligt kontor. En stor lounge med udda sittmöbler blev en fin samlingspunkt och är kontorets hjärta i mitten av lokalen. Vi använde befintliga kontorsmöbler som kompletterades med begagnade och nya möbler samt ny arbetsplatsbelysning. I lokalen finns även tomma kontorsytor som kommer att hyras ut. Här spelar Envivos flexibilitet stor roll för att kunna ge även dessa ytor flexibla möbellösningar som kan ändras utifrån behov och blivande hyresgäst.

Arkitekt, Marie Oscarsson, Mom Designstudio AB